سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۰۲:۱۳

فهرست محصولات | آنتی بیوتیک ها

کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ سها

13

نام علمی و شکل دارویی : آزیترومایسین
گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک‌
کپسول ۲۵۰ میلی گرم
نام تجاری: قرص آزیترومایسین