پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۰۳:۱۴

چشم انداز

 

قرارگرفتن در بین 10 شرکت  برتر دارویی ایران در زمینه تولید و کیفیت محصولات و ورود به بازارهای خاورمیانه