سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۲:۱۰
شرکت داروسازی سها|نمایش جزییات خبر
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی آسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

مقایسه‌ی آسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

مقایسه‌ی  آسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی آسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

مقدمه: برای برطرف کردن عیوب انکساری چشم روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. Photorefractive keratectomy (PRK) یکی از این روش‌ها است که به دلیل تحریک گیرنده‌های درد در اپی‌تلیوم قرنیه، درد پس از عمل بسیار زیادی ایجاد می‌کند؛ در این مطالعه اثر دو داروی سیستمیک اسیفن و گاباپنتین را در تخفیف درد پس از این عمل جراحی مقایسه کردیم.

روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور، 100 بیمار مبتلا به عیوب انکساری چشم به 2 گروه 50 نفری تقسیم شدند. یک گروه از بیماران تحت درمان با قرص گاباپنتین (300 میلی‌گرم) هر 8 ساعت به مدت سه روز و گروه دوم تحت درمان با کپسول اسیفن حاوی 325 میلی‌گرم استامینوفن، 200 میلی‌گرم ایبوبروفن و 40 میلی‌گرم کافئین هر 8 ساعت به مدت سه روز قرار گرفتند. درد بیمار با استفاده از پرسشنامه‌ی Faces pain scale (FPS) اندازه‌گیری شد. بر اساس یافته‌ها، متغیرهای درد، میزان خواب‌آلودگی، شدت گیجی، رضایت‌مندی بیمار و عوارض دارویی قبل از تجویز دارو و 2 ساعت پس از مصرف هر دوز دارو، تعیین گردید و بین دو گروه مقایسه شد .

یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن و جنس تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. میانه‌ی شاخص ارزیابی درد (062/0 = P)، فراوانی شاخص شدت گیجی (815/0 = P)، فراوانی نسبی شاخص تهوع و استفراغ (085/0 = P)، فراوانی نسبی شاخص میزان رضایت‌مندی در بیماران (293/0 = P) و فراوانی عوارض دارویی (فراوانی در هر دو گروه برابر صفر و 1 = P) در بیماران دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر تفاوت معنی‌داری را در مقایسه‌ی دو روش نشان نداد و با در نظر گرفتن سایر متغیرها نظیر عوارض جانبی، سهولت روش استفاده از داروها و همچنین میزان رضایت‌بخشی، می‌توان هر دو روش را به عنوان راه‌هایی موفق در کنترل درد حاصل از عمل PRK در نظر گرفت. با این حال، مقایسه هر یک از این دو دارو با روش‌های دیگر کنترل درد، لازم به نظر می‌رسد.

شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید